Visie en Missie

Visie:
Wij geloven in een Nederland zonder moderne slavernij, een Nederland zonder prostitutie en mensenhandel. Wij geloven in de waarde van elk persoon en maken een statement tegen uitbuiting van de mensheid. Wij geloven in het herstel van morele normen en waarden. Een land waar onze kinderen opgroeien met een gevoel van veiligheid en van waarde en deze standaard doorgeven aan hun nageslacht.
Wij staan op voor rechtvaardigheid en geven de slachtoffers van onrechtvaardigheid een stem. Een geluid dat weerklinkt door het hart van onze samenleving en dat zich onderscheid als een baken van hoop voor de rest van de mensheid. Alleen samen zijn wij in staat het geluid te produceren dat de ketting van slavernij verbreekt.

Break the Chain, 
Army full of faith, standing for justice… 
 

Missie:
Stichting Break the Chain wil bewustwording in de samenleving creëren omtrent de duistere kant van prostitutie, uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Wij willen investeren in een generatie die niet langer zijn ogen sluit voor onrecht maar opstaat en meestrijd voor liefde, vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Dit willen wij doen door middel van het organiseren van voorlichtingsmomenten op scholen, in jeugdcentra, detentiecentra, opvangtehuizen en dergelijke. Hierbij willen wij bijvoorbeeld waarschuwen voor het gevaar van onder andere loverboys maar ook investeren in de eigenwaarde en identiteit van elk persoon.
Door middel van het organiseren van concerten, theatervoorstellingen, seminars en bijeenkomsten willen wij een zo breed mogelijk publiek trekken om hen op een creatieve manier te confronteren met de verschrikkelijke gevolgen van prostitutie en mensenhandel. Met als doel een grotere achterban te krijgen die strijd voor rechtvaardigheid. Daarnaast gelooft Break the Chain in de kracht van samenwerking.
Met de hulp van de overheid, professionele hulporganisaties, ervaringsdeskundigen, ex slachtoffers, bekende Nederlanders en alle andere mensen die in de visie van Break the Chain geloven, willen wij een jaarlijks terugkomend Freedom festival en een ‘mars voor vrijheid’ organiseren. Alleen samen kunnen wij een vuist maken tegen onrecht.
Tot slot willen wij de wens uitspreken om in de nabije toekomst, onder begeleiding van ervaringsdeskundigen en professioneel personeel, slachtoffers op te vangen en te helpen met  de verwerking van hun trauma om zo de weg naar herstel te kunnen inzetten.