Het team

Elza Postma - Voorzitter

Elza Postma – Voorzitter

Rina Eigenraam - Secretaris

Rina Eigenraam – Secretaris

Jan Lolke Dijkstra - Penningmeester

Jan Lolke Dijkstra – Penningmeester

Paula Gunnink - Organisator

Paula Gunnink – Organisator

Beloningsbeleid: Ons bestuur ontvangt geen beloning voor hun uitgevoerde werkzaamheden.