Salvation Dance Centre brengt Human Trafficking in beeld.

Hoeveel groter is de impact als naast dans een statement wordt overgebracht die van onschatbare waarde en van levensbelang is? Samen met de Contemporary gevorderde dansgroep wil Elza Postma van Salvation Dance Centre het antwoord aan den lijve ondervinden. Op 9 december a.s. wordt een bijzondere dansvideo opgenomen in oude machinefabriek Sluis in Drachten. Centraal staat het aangrijpende en helaas ook actuele thema Human Trafficking.

Alles wordt op een professionele manier opgezet om dit maatschappelijke probleem groots en grootschalig onder de aandacht te kunnen brengen. De choreografie zal op hoog niveau worden uitgevoerd en zal naast spectaculair vooral meeslepend en aangrijpend zijn. Want in Nederland zitten tussen 4000 en 9000 vrouwen in de prostitutie, tussen 10% en 90% niet vrijwillig. Slachtoffers verliezen alles. Hun onschuld, veiligheid, eigenwaarde, vrijheid of zelfs hun leven. Ook de daders verliezen met hun gewetenloze acties elke vorm van menselijkheid. Mensenhandel kent alleen maar verliezers. Deze gruwelijke, mensonterende omstandigheden horen nooit te wennen. Noch voor de daders en slachtoffers noch voor de maatschappij. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het stopt, aldus initiatiefneemster Elza. Met de potentie van deze dansvideo gaat het verder dan een eenmalige danssensatie omdat het op een meer continue basis in beeld kan worden gebracht. Kortom een groter bereik en nog meer impact.

Dit unieke en waardevolle initiatief is bedoeld als eyeopener maar nog meer hoopt ze op landelijke steun in haar strijd tegen mensenhandel en voor mensenlevens. Al langere tijd zet ze zich in voor deze kwestie. Haar krachtige drive, bewogenheid en ervaringen zijn de katalysator in de dans en in het initiatief waarin één vraag op de voorgrond staat: Stel je voor dat het gaat om jouw zus, jouw vriendin of jouw dochter? Emoties zullen daarom rechtstreeks uit het hart kunnen worden gedanst. Van begin tot eind ontroerend, intens, inspirerend maar ook hier en daar choquerend. Als klokkenluider wil ze zo bewustwording en betrokkenheid creëren. Daar waar passie voor dans en hart voor de mensheid elkaar ontmoeten en versterken.

Foto’s: Ron Jobing.