Break The Chain

Stichting Break the Chain wil bewustwording in de samenleving creëren omtrent de duistere kant van prostitutie, uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Wij willen investeren in een generatie die niet langer zijn ogen sluit voor onrecht maar opstaat en meestrijd voor liefde, vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Dit willen wij doen door middel van het organiseren van voorlichtingsmomenten op scholen, in jeugdcentra, detentiecentra, opvangtehuizen en dergelijke.

Wil jij ook een onderdeel zijn van ons leger die strijd voor gerechtigheid? Wij zoeken niet alleen financiële donateurs, maar ook de mensen die bereid zijn hun handen met ons ineen te slaan.

Army full of faith standing for justice.